Bedrijven gezocht!

20 september 2021

In een nieuwe challenge worden ondernemingen gezocht die met oplossingen komen, welke bijdragen aan het signaleren en registreren van racisme en discriminatie in voetbalstadions.

Deze challenge is bedoeld voor (technologie)bedrijven die in samenwerking met Betaald Voetbal Organisatie(s) (BVO) en de stadioneigenaar een product/dienst (door)ontwikkelen en testen. De oplossingen gaan bijdragen aan een positievere sportcultuur in voetbalstadions en moeten voldoen aan de Nederlandse privacy wet- en regelgeving. Er is in totaal 1.200.000 euro beschikbaar gesteld voor deze Challenge. Een consortium kan maximaal 400.000 euro subsidie aanvragen. De oproep sluit in november. De projecten starten uiterlijk 1 januari 2022 en hebben een maximale looptijd van 1 jaar.

Wil je meedoen? Bekijk dan onze subsidieoproep.

Ontwikkeling van slimme technologie
In deze challenge kunnen ondernemingen subsidie aanvragen om (slimme) technologie (door) te ontwikkelen. De technologie moet het mogelijk maken om racistische en discriminerende uitingen van groepen én van individuen makkelijker te signaleren en beter vast te leggen (beeld en geluid) op het moment dat deze plaats vinden, zodat de plaatselijke veiligheidsdriehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) doelgerichter kan handelen. De technologie wordt in een realistische setting (stadion) gevalideerd.

Stimuleren van proeftuinen
Naast de ontwikkeling en validatie van de (slimme) technologie wordt onderzoek gedaan naar de werking van de beoogde oplossingen tijdens voetbalwedstrijden. In deze fase wordt bijvoorbeeld ook onderzocht wat er gebeurt bij signalering van racisme en discriminatie. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen zoals: wie handelt op welk moment en op welke wijze.

Stijn Steenbakkers is wethouder Sport van de gemeente Eindhoven en lid van het Topteam Sport van Sportinnovator. Steenbakkers: “We weten dat bij de aanpak van maatschappelijke opgaven de kans op succesvolle oplossingen groter is wanneer alle relevante partijen vanaf de start een bijdrage leveren. Daarom vragen wij om al bij het projectvoorstel de clubs, supporters, de stadioneigenaar en veiligheidsdriehoek te betrekken.”

 

Achtergrond van de Challenge
De Rijksoverheid en de KNVB hebben een aanvalsplan racisme & discriminatie opgesteld genaamd: ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ – samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ (OVIVI). Hierin committeren zij zich aan het bestrijden van racisme en discriminatie in het voetbal. Het aanvalsplan kent twintig actielijnen. Éen van de actielijnen is het beschikbaar maken van (slimme) technologie om racisme en discriminatie tegen te gaan in voetbalstadions. De Rijksoverheid heeft Sportinnovator opdracht gegeven om de ‘Challenge (Slimme) Technologie’ uit te zetten.

Juridische verkenning
Voor deze Challenge heeft de landsadvocaat (Pels Rijcken) op verzoek van het ministerie van VWS een juridische verkenning uitgevoerd naar de privacy rechtelijke kaders voor de inzet van (slimme) technologieën in voetbalstadions. Het rapport geeft antwoord op de vraag of, en zo ja, hoe (slimme) technologie ingezet kan worden in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving met als doel om discriminatie en racisme in voetbalstadions te signaleren en aan te pakken. Om die reden zijn oplossingen die gebruikmaken van biometrie (waaronder gezichtsherkenning) niet toegestaan voor deze challenge. Het rapport is openbaar en te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over deze challenge

Lees dan de subsidieoproep en neem deel aan de informatiebijeenkomst op 30 september 2021 van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie over de challenge kunt u contact opnemen met Niels Reijgersberg (reijgersberg@zonmw.nl), Floor Waardenburg (waardenburg@zonmw.nl) of Paul van der Kolk (Paul@sportinnovator.nl).