Houssin Bezzai is per 1 maart 2020 aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB. Het is een van de actiepunten die voortkomen uit het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie ‘Ons voetbal is van iedereen’ dat 8 februari werd gelanceerd.

Bezzai (41) is oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en TOP Oss. Tijdens en na zijn voetballoopbaan werkte hij aan diverse maatschappelijke projecten.

Als programmamanager racisme en discriminatie is het de taak van Bezzai om de verbindingen tussen clubs en andere partijen die betrokken zijn bij het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in goede banen te leiden. Hij volgt alle ontwikkelingen in de aanpak tegen racisme en discriminatie op en rond de voetbalvelden, is de spil van het geheel en behoudt het overzicht.

Bovendien zal Bezzai goede voorbeelden in beeld brengen van een succesvolle aanpak door clubs, trainers of scheidsrechters. Eén van de belangrijke zaken die Bezzai oppakt, is dat hij aan de slag gaat met spelers uit het betaald voetbal om een antiracisme en -discriminatieteam te vormen en betaald voetballers te betrekken bij het aanvalsplan.

“Toen ik werd benaderd voor deze functie, ben ik gelijk in het diepe gesprongen”, vertelt Bezzai. “De gebeurtenissen bij FC Den Bosch – Excelsior waren voor mij heel herkenbaar. Tegen Ahmad Mendes Moreira werd misschien iets anders geroepen dan vroeger tegen mij, maar ook toen was het te vaak raak. Als speler probeerde ik daarboven te staan, maar nadat ik was gestopt als voetballer veranderde dat. Ik werd ouder, kreeg kinderen en hoopte dat zij niet hetzelfde hoeven mee te maken. Die gebeurtenis bij FC Den Bosch – Excelsior maakte indruk en heeft zeker iets met me gedaan. Nu kan ik zelf een bijdrage leveren in de strijd tegen racisme en discriminatie in de voetballerij.”

Racisme en andere vormen van discriminatie horen duidelijk niet thuis in de samenleving, niet in het voetbal en niet daarbuiten. “We kunnen het verleden helaas niet veranderen, maar we kunnen wel werken aan de toekomst. Niet vanuit de slachtofferrol, maar vanuit kracht. Binnen een jaar willen we al meer bewustwording creëren en het gesprek zijn aangegaan met voetballers, trainers, bestuurders, supporters, scheidsrechters en andere betrokkenen in het voetbal. Door te luisteren, de dialoog aan te gaan en samen te werken, moeten we met z’n allen tot oplossingen komen. Dit aanvalsplan vormt daarvoor het startschot.”

Projecten

Bezzai voetbalde van 1999 tot en met 2006 in het betaald voetbal voor onder meer Sparta Rotterdam, TOP Oss en HFC Haarlem. Al tijdens zijn carrière interesseerde hij zich voor de sociaal-maatschappelijke kant van de samenleving.

Toen Bezzai stopte met voetballen, startte hij diverse projecten om kwetsbare jongeren te begeleiden naar scholing en werk en jongeren met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Bezzai werkte verder onder meer bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, ging met de hulporganisatie Move On The Ground van Johnny de Mol naar Lesbos om voetbalclinics aan vluchtelingen te geven en was vrijwilliger bij het Nederlands daklozenteam.

Maatschappelijk probleem

Racisme en discriminatie vormen een maatschappelijk probleem dat helaas ook in het voetbal de kop opsteekt. In Nederland, en dus ook op en rond de voetbalvelden, is daar geen plek voor. Het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie, ‘Ons voetbal is van iedereen’, is gezamenlijk met de Rijksoverheid tot stand gekomen en is een meerjarig beleidsprogramma voor het amateurvoetbal en betaald voetbal met ruim twintig onderdelen verdeeld over drie pijlers: voorkomen, signaleren en sanctioneren. In totaal wordt de komende drie jaar samen met de overheid ruim veertien miljoen euro geïnvesteerd in dit plan.