Ondersteuning voor verenigingen

Wil je jouw vereniging sterker maken en ervoor zorgen dat alle leden zich thuis voelen? Dan starten we met een intake: iedere vereniging is anders en elk vraagstuk is uniek. Vanuit de specifieke behoefte van jouw vereniging stellen we een maatwerkprogramma samen, vanuit bewezen effectieve interventies. Door te investeren in mensen en de onderlinge verbinding zichtbaar te maken en te vergroten, wordt de vereniging duurzaam sterker, toekomstbestendig en voelt iedereen zich er thuis.

De KNVB biedt een programma om deze mensen te begeleiden en ondersteunen in het bereiken van hun doelen. Het ondersteuningsprogramma voor verenigingen bestaat uit drie hoofdlijnen:

1. Het werken aan bewustwording over diversiteit en verbinding, door het faciliteren van de dialoog.

2. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor trainers, scheidsrechters en bestuurders, die hen helpen om te gaan met verschillen en te sturen op verbinding.

3. Het vaststellen en handhaven van de vastgestelde gemeenschappelijke normen en waarden.

Wil je aan de slag? Dan kun je contact opnemen met je verenigingsadviseur of mailen naar: OVIVI@KNVB.nl

Play

De inclusieve voetbalvereniging

In sterke verenigingen werken verschillen niet polariserend, maar wordt diversiteit omarmt. Sterke verenigingen geven nieuwe leden een plek binnen de vereniging. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich niet alleen welkom, maar ook thuis voelt. Ze geven nieuwe leden een plek, door ze te vragen als leider, trainer, scheidsrechter of bestuurder. Door aandacht te hebben voor de onderlinge verschillen én verbinding tussen leden, bouwen ze aan een sterke en vitale voetbalvereniging. Een vereniging die midden in de samenleving staat en toekomstbestendig is, door zich aan te passen aan de veranderingen in de tijd.

Onze aanpak

Om verenigingen te helpen inclusiever te worden en om te leren gaan met diversiteit, heeft de KNVB een trainingsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gericht op het gezamenlijk bepalen en handhaven van de norm “hoe gaan we met elkaar om?” binnen verenigingen en op het vergroten van het handelingsperspectief van bestuurders, trainers en scheidsrechters. Het trainingsprogramma is gestoeld op vier uitgangspunten:

1. We vertrekken vanuit positieve energie
Het begint met mensen die overtuigd zijn van de waarde van diversiteit en die aan de slag willen met verbinding binnen de vereniging. Sleutelfiguren die het leuk vinden hiermee aan de slag te gaan. Binnen iedere vereniging zijn ze te vinden! Dat kunnen bestuurders zijn, maar net zo goed trainers, vrijwilligers of ouders. Zij zijn de aanvoerders die ons voetbal is van iedereen in beweging kunnen brengen.

2. We verbinden
Deze  aanvoerders willen we met elkaar in verbinding brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Door het delen van goede voorbeelden en het beantwoorden van elkaars vragen, helpen ze elkaar het verschil te maken. Dat maken we zichtbaar door OneLove-aanvoerdersbanden uit te delen en we faciliteren uitwisseling in een online community.

3. We waarderen verschillen
Door met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en overeenkomsten binnen de vereniging, benutten we de kracht van diversiteit en voorkomen we dat dit leidt tot frustratie. Daar waar verschillen leiden tot ongewenst gedrag, helpen we de vereniging bij het vaststellen en handhaven van een nieuwe norm: het nieuwe homogeen.

4. We versterken verenigingen
Door handelingsperspectieven aan te reiken, versterken we vrijwilligers in het omgaan met verschillen. Trainers, scheidsrechters en bestuurders dragen bij aan een vereniging waarbinnen iedereen welkom is. Want binnen een vereniging die goed functioneert, spelen verschillen geen rol.