Welkom op de site van Ons Voetbal is van Iedereen.

Voetbal brengt mensen samen. Miljoenen voetballiefhebbers met soms totaal verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op en rond het veld. Deze verbindende rol maakt het voetbal inspirerend en extra waardevol voor de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat waar veel mensen samenkomen helaas ook racisme en discriminatie voorkomen. Ook in het voetbal. Uitsluiting beschadigt zowel mensen als het voetbal en waar dat voor staat: samenbrengen. Het moet daarom met alle middelen worden bestreden.

In 2020 ging het programma Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI) van start. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en zijn bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg: OVIVI 2.

We zijn op de achtergrond druk bezig de website om te zetten naar OVIVI 2. Ben je alvast benieuwd naar de nieuwe plannen? Check hieronder het complete plan voor de aankomende jaren of bekijk alle 22 onderdelen in één overzicht.

Heb je vragen of heb je suggesties? Stuur ons een mail via onsvoetbalisvaniedereen@knvb.nl

Trainingaanbod

In sterke verenigingen werken verschillen niet polariserend, maar wordt diversiteit omarmd: samen maken we de vereniging mooier en toekomstbestendig. Vitale verenigingen geven nieuwe leden het gevoel dat ze welkom zijn en zorgen ervoor dat bestaande leden zich thuis blijven voelen.  Ze geven nieuwe leden een plek, door ze te vragen als leider, trainer, scheidsrechter of bestuurder. Door aandacht te hebben voor de onderlinge verschillen én verbinding tussen leden, bouwen ze aan een sterke voetbalvereniging. Een vereniging die midden in de samenleving staat, door zich aan te passen aan de veranderingen in de tijd.

Ondersteuning van verenigingen

Om verenigingen te helpen inclusiever te worden en om te leren gaan met diversiteit, heeft de KNVB een trainingsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gericht op bewustwording rondom diversiteit binnen de vereniging, op het gezamenlijk bepalen en handhaven van de norm “Hoe gaan we met elkaar om?” en op het vergroten van het handelingsperspectief van bestuurders, trainers en scheidsrechters. Het trainingsprogramma is gestoeld op vier uitgangspunten:

 

 1. We vertrekken vanuit positieve energie

  Het begint met mensen die overtuigd zijn van de waarde van diversiteit en die aan de slag willen met verbinding binnen de vereniging. Sleutelfiguren die het leuk vinden hiermee aan de slag te gaan. Dat kunnen bestuurders zijn, maar net zo goed trainers, vrijwilligers of ouders. Zij zijn de aanvoerders die ons voetbal is van iedereen in beweging kunnen brengen.

 2. We verbinden

  Deze  aanvoerders willen we met elkaar in verbinding brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Door het delen van goede voorbeelden en het beantwoorden van elkaars vragen, helpen ze elkaar het verschil te maken. Dat maken we zichtbaar door OneLove-aanvoerdersbanden uit te delen en we faciliteren uitwisseling in een online OneLove-community binnen Eén tweetje.

 3. We waarderen verschillen

  Door met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en overeenkomsten binnen de vereniging, benutten we de kracht van diversiteit en voorkomen we dat dit leidt tot frustratie. Daar waar verschillen leiden tot ongewenst gedrag, helpen we de vereniging bij het vaststellen en handhaven van een nieuwe norm: hoe gaan we binnen onze vereniging met elkaar om?

 4. We versterken verenigingen

  Door handelingsperspectieven aan te reiken, versterken we vrijwilligers in het omgaan met verschillen. Trainers, scheidsrechters en bestuurders dragen bij aan een vereniging waarbinnen iedereen welkom is. Want binnen een vereniging die goed functioneert, spelen verschillen geen rol.

Play

Aan de slag?

Wil jij jouw vereniging sterker maken en ervoor zorgen dat alle leden zich thuis voelen? Dat kan al met een eenmalige workshop, theatervoorstelling of het dragen van het OneLove logo op jullie shirts. Wil je echt verschil maken? Dan starten we met een intake: iedere vereniging is anders en elk vraagstuk is uniek. Vanuit de specifieke behoefte van jouw vereniging stellen we een maatwerkprogramma samen, vanuit bewezen effectieve interventies. Door te investeren in mensen en de onderlinge verbinding zichtbaar te maken en te vergroten, wordt de vereniging duurzaam sterker, toekomstbestendig en voelt iedereen zich er thuis.

De KNVB biedt een programma om deze mensen te begeleiden en ondersteunen in het bereiken van hun doelen. Het ondersteuningsprogramma voor verenigingen bestaat uit drie hoofdlijnen:

1. Het werken aan bewustwording van de kracht van diversiteit en verbinding, door het faciliteren van de dialoog.

2. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor trainers, scheidsrechters en bestuurders, die hen helpen om te gaan met verschillen en te sturen op verbinding.

3. Het vaststellen en handhaven van de vastgestelde gemeenschappelijke normen en waarden.


Menukaart voor verenigingen:

Na de intake stellen we in overleg een programma op maat vast voor jouw verenigingen. Daarvoor kunnen keuzes worden gemaakt op basis van de menukaart, die we voor het programma hebben opgesteld. Hierop vind je niet alleen KNVB-interventies, maar ook voorstellingen en workshops van partners van de KNVB in het kader van Ons Voetbal Is Van Iedereen.

Wil je aan de slag? Dan kun je contact opnemen met je KNVB-verenigingsadviseur of mailen naar: OVIVI@KNVB.nl