Welkom op de site van Ons Voetbal is van Iedereen.

Voetbal brengt mensen samen. Miljoenen voetballiefhebbers met soms totaal verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op en rond het veld. Deze verbindende rol maakt het voetbal inspirerend en extra waardevol voor de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat waar veel mensen samenkomen helaas ook racisme en discriminatie voorkomen. Ook in het voetbal. Uitsluiting beschadigt zowel mensen als het voetbal en waar dat voor staat: samenbrengen. Het moet daarom met alle middelen worden bestreden.

In 2020 ging het programma Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI) van start. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en zijn bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg: OVIVI 2.

We zijn op de achtergrond druk bezig de website om te zetten naar OVIVI 2. Ben je alvast benieuwd naar de nieuwe plannen? Check hieronder het complete plan voor de aankomende jaren of bekijk alle 22 onderdelen in één overzicht.

Heb je vragen of heb je suggesties? Stuur ons een mail via onsvoetbalisvaniedereen@knvb.nl

Onze aanpak

‘Ons voetbal is van iedereen – samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’

‘Ons voetbal is van iedereen – samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Met dit aanvalsplan staan we voor een effectieve aanpak van racisme en discriminatie in het gehele voetbal. We bouwen voort op de bestaande kennis en ervaring, ontwikkelen van nieuwe initiatieven en technologie en breiden het aantal maatregelen uit. Onze aanpak werkt langs drie lijnen; (1) voorkomen (2) signaleren en (3) sanctioneren.

Download de PDF

Voorkomen

Veruit de meeste mensen in onze samenleving zijn er niet op uit om anderen doelbewust te kwetsen. In die gevallen kunnen voorlichting, dialoog en bewustwording het gedrag positief veranderen. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel, zeker als goede voorbeelden een podium krijgen.
Campagne

Met deze campagne richten we ons op alle voetballiefhebbers in het betaald voetbal en amateurvoetbal. Het is aan de stille meerderheid om de norm uit te dragen: discriminatie hoort niet thuis in het voetbal.

Trainingsprogramma clubs

600 amateurverenigingen en de 34 betaald voetbalclubs volgen een trainingsprogramma, gericht op bestuurders, trainers en officials. Het programma focust op bewustwording en hoe de norm kan worden gesteld en gehandhaafd.

Scholing officials en medewerkers

Voor scheidsrechters is het lastig om discriminatie op te merken en te rapporteren. Hun verklaring kan echter wel van belang zijn om een tuchtzaak rond te kunnen krijgen. Scholing leert hen discriminatie te herkennen en hoe zij daarmee om moeten gaan.

Fair Play-trajecten

Door extra te investeren in Fair Play-trajecten bereiken we meer jongeren via voetbalclubs en scholen. Zo kunnen we hen bewust maken van verschillende vormen van discriminatie, waarna jongeren zelf een actieve rol kunnen spelen in het tegengaan ervan.

Signaleren

Soms is het heel moeilijk om racisme en discriminatie vast te stellen op de tribune of op een van de amateurvelden. Het is vaak lastig (juridisch) te bewijzen wie zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Meldingen, signalen, harde bewijslast maar ook persoonsgegevens zijn nodig om op te kunnen treden tegen diegenen die de norm overschrijden en ook hierin wordt geïnvesteerd.
Veiligheid voetbalcomplexen

De subsidieregeling voor amateurclubs die investeringen doen om de veiligheid op en rond hun sportcomplex te vergroten, wordt uitgebreid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan camerabewaking. Deze investeringen helpen om incidenten te voorkomen en in beeld te brengen.

Meldingsapp

We introduceren een app waarmee supporters op de tribune of langs de lijn discriminatie in het voetbal kunnen melden. Persoonlijk en anoniem. Het melden wordt zo makkelijker en de opsporing beter.

Uitbreiding rapportagetool arbitrage

We passen de rapportagetool voor scheidsrechters aan, zodat zij discriminatie herkennen en hierover op juiste wijze melding kunnen maken. Ook stellen we regels op waarmee we spreekkoren in het betaald voetbal direct kunnen aanpakken.

Challenge slimme technologie

Slimme technologie kan ons helpen om discriminerende uitingen beter te registreren. Optimale systemen voor voetbalstadions zijn echter nog niet beschikbaar. We dagen bedrijven uit om een passende en innovatieve oplossing te ontwikkelen.

“Bij mij persoonlijk kwam het heel hard aan. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren in nederland. ik ben eigenlijk heel erg geschokt.”

Georginio Wijnaldum

Sanctioneren

Daders moeten worden aangepakt. Daarom worden degenen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie strikt aangepakt. Dat zal op alle juridisch mogelijke manieren gebeuren. Er wordt ook nadrukkelijk ingezet op straffen die leiden tot meer bewustwording en een gedragsverandering.
Persoonsgerichte aanpak

In alle 31 gemeenten met een betaald voetbalorganisatie dient een functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) voetbal worden toegepast. Bij daders van discriminerende uitingen wordt dan bekeken welke interventie(s) nodig zijn om dit gedrag te doorbreken.

Kennis over strafmogelijkheden vergroten

Bij elke overtreding is het belangrijk om af te wegen welke straf of maatregel het meeste effect zal hebben. Om de meest effectieve straf op te kunnen leggen, is het allereerst nodig om de kennis te vergroten over de mogelijke straffen.

Strafeis openbaar ministerie

Als iemand zich schuldig maakt aan discriminerende uitingen, dan wordt de strafeis met maximaal 100% verhoogd. Ook verhogen we de strafmaat in het tuchtrecht, net als de termijn van een landelijk stadionverbod.

(Digitale) meldplicht

Wie de openbare orde verstoort, kan van de burgemeester een meldplicht opgelegd krijgen. Deze fysieke meldplicht stuit in de praktijk regelmatig op praktische bezwaren. Een digitale meldplicht is wettelijk al mogelijk. De tijd is nu rijp om die te ontwikkelen.

Versterken tuchtrecht KNVB

De KNVB maakt in zijn tuchtrecht expliciet melding van het verbod op discriminerende en racistische uitingen. Discriminatie vormt daarbij binnen de categorie ‘beledigen’ de zwaarste gradatie. Ook verhoogt de bond de strafmaat.

Speciaal aanklager

Er komen twee speciale aanklagers discriminatie, één voor het amateurvoetbal en één voor het betaald voetbal. Hiermee komt de behandeling van discriminatiezaken voor zowel het betaald als amateurvoetbal in handen van specialisten te liggen.

Aanpassen handboek competitiezaken en richtlijn stadionverbod

Het handboek competitiezaken Betaald Voetbal krijgt een aanpassing: van discriminatie moet door de club altijd aangifte worden gedaan. Ook wordt in de richtlijn stadionverbod de strafmaat verhoogd.

Spreekkorenproject

Supporters die zich schuldig maken aan kwetsende leuzen, kunnen op aangeven van de club deelnemen aan het Spreekkorenproject. Dit alternatieve traject, een optie voor strafvermindering, zet in op bewustwording en wordt verbreed naar het tegengaan van racistische uitingen.