08 februari 2022

Vandaag is het twee jaar geleden dat ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) van start ging, het gezamenlijke aanvalsplan van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen waarmee discriminatie in het betaald en amateurvoetbal wordt bestreden. Het plan bestaat uit in totaal twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen, die inmiddels bijna allemaal in werking zijn. Daarnaast zijn er extra stappen ondernomen, onder meer op het gebied van online hate speech.

Uiteraard was corona de afgelopen twee jaar van grote invloed op de ontwikkeling van veel onderdelen van het plan. Veel wedstrijden moesten zonder publiek worden gespeeld, amateurcompetities werden stilgelegd of afgebroken en fysieke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld cursussen waren niet toegestaan. Maar waar mogelijk zijn er zeker vorderingen gemaakt die de voetbalwereld beter in staat stelt om discriminatie te bestrijden. Zie bijgaand volledig overzicht.

Zo is een jaar geleden DiscriminatieMelder geïntroduceerd, een app waarmee men rechtstreeks en eenvoudig melding kan maken van een incident in het betaald voetbal en amateurvoetbal. Sindsdien zijn er via dit kanaal in totaal 52 correcte meldingen binnengekomen: 47 voor het amateurvoetbal en 5 voor het betaald voetbal. In het amateurvoetbal zijn 25 meldingen hiervan tuchtrechtelijk in behandeling genomen en de rest is voornamelijk opgepakt door de verenigingsadviseurs van de KNVB, die contact opnamen met de betrokken verenigingen. Opvolging in het betaald voetbal kan als het om stadionbezoek gaat niet tuchtrechtelijk, een melding via de app gaat direct naar de veiligheidscoördinator in het betreffende stadion.

Het bedrijfsleven is met een challenge opgeroepen om slimme technologieën aan te dragen in de strijd tegen kwetsende spreekkoren in stadions. Naar aanleiding hiervan ontwikkelen drie partijen hun producten verder en wordt later dit jaar met pilots wordt gestart.

In het oog sprong ook het campagne-onderdeel: OneLove. Hiermee werd gedurende het jaar door de betrokken partijen en personen via social media posts, statements en acties uitgesproken voor verbinding en daarmee tegen discriminatie. In het voetbal is de aanvoerder op elk niveau een rolmodel en op elk niveau hebben zij een OneLove-aanvoerdersband gedragen: Oranje (mannen, vrouwen, Futsal), Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie Eredivisie Vrouwen en in elke categorie van het amateurvoetbal. Voor dit laatste hebben alle 2.900 verenigingen een aantal OneLove aanvoerdersbanden ontvangen.

 

Extra

OVIVI is twee jaar geleden van start gegaan gericht op alles wat op en rond het veld plaatsvindt. Hierbij was nog geen specifieke aandacht voor social media. In december is een extern en onafhankelijk onderzoek gestart met als doel meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van discriminatie via sociale media, het in kaart brengen van mogelijke handelingsperspectieven en het formuleren van mogelijke aanbevelingen voor OVIVI. Het onderzoek is in eerste instantie gericht op het betaald voetbal en zal voor de zomer klaar zijn.

Een andere verbreding van de huidige twintig punten is de online community, waardoor ‘aanvoerders’ op dit thema bij de verenigingen onderling ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen die bijdragen aan meer diversiteit en inclusiviteit. Dit initiatief gaat komende maand van start.

 

Gereedschapskist

“Voetbal is de gezamenlijke passie van ruim 8 miljoen uiteenlopende Nederlanders. Die verbindende kracht willen alle bij OVIVI betrokken partijen niet laten verpesten door discriminerende acties of woorden. Voor OVIVI zijn de meeste stappen inmiddels gezet. Hiermee creëren we een gereedschapskist waarmee we nog beter in staat zijn om discriminatie te bestrijden. Zo zijn de straffen verhoogd, het opsporen en melden wordt vergemakkelijkt en ter preventie zetten we in op educatie en bewustwording”, aldus Houssin Bezzai, programmamanager OVIVI.

Luister ook de speciale editie van De Cor Potcast over OVIVI:
Spotify
Apple
YouTube