Welkom op de site van Ons Voetbal is van Iedereen.

Voetbal brengt mensen samen. Miljoenen voetballiefhebbers met soms totaal verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op en rond het veld. Deze verbindende rol maakt het voetbal inspirerend en extra waardevol voor de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat waar veel mensen samenkomen helaas ook racisme en discriminatie voorkomen. Ook in het voetbal. Uitsluiting beschadigt zowel mensen als het voetbal en waar dat voor staat: samenbrengen. Het moet daarom met alle middelen worden bestreden.

In 2020 ging het programma Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI) van start. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en zijn bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg: OVIVI 2.

We zijn op de achtergrond druk bezig de website om te zetten naar OVIVI 2. Ben je alvast benieuwd naar de nieuwe plannen? Check hieronder het complete plan voor de aankomende jaren of bekijk alle 22 onderdelen in één overzicht.

Heb je vragen of heb je suggesties? Stuur ons een mail via onsvoetbalisvaniedereen@knvb.nl

Veelgestelde vragen

Vormen racisme en discriminatie een groot probleem in het voetbal?

Racisme en discriminatie zijn maatschappelijke problemen. Met miljoenen voetballers en supporters is het helaas een illusie dat dergelijk gedrag niet door de poort mee naar binnen komt. Wellicht voelen sommigen zich in het voetbal ook minder geremd dan wanneer ze thuis of op hun werk zijn. Feit is dat het voetbal een van de weinige plekken is waar alle mogelijke groepen elkaar treffen. Dat maakt het voetbal heel mooi, maar ook kwetsbaar voor racisme en discriminatie.

Is een campagne voldoende om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan?
Waar kan ik dit aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal teruglezen?

Het plan ‘Ons voetbal is van iedereen – samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ vind je hier.

In het aanvalsplan wordt een meldingsapp beschreven. Waar kan ik deze downloaden?

De DiscriminatieMelder- app is sinds begin 2021 beschikbaar. Je kunt deze hier downloaden.

Wil je meer weten over de DiscriminatieMelder? Kijk dan hier.

Waar kan ik een racistisch of discriminatoir incident melden?
Wat zijn racistische of discriminatoire opmerkingen?

Dat zijn alle opmerkingen over iemands geloof, afkomst, nationaliteit, huidskleur, seksuele geaardheid, sekse, handicap en leeftijd die kwetsend overkomen. De norm is dat racisme en discriminatie op geen enkele manier worden geaccepteerd. Dus het maakt niet uit of het nou gaat om het uit z’n spel halen van de tegenstander, frustratie, woede of een (foute) grap. Niemand mag zich uitgesloten voelen want voetbal is van iedereen en iedereen is dus welkom.

Wat kan men van een amateurvereniging verwachten bij een racistisch of discriminatoir incident?

Een vereniging is verantwoordelijk voor het beleid van de club en wat er op hun terrein gebeurt. Het is bovendien belangrijk dat onderwerpen zoals racisme en discriminatie daar bespreekbaar worden gemaakt. De KNVB kan hen daarbij helpen, zowel met ondersteuning bij het incident als daarbuiten met ons trainingsaanbod op dit gebied. Als KNVB-leden de reglementen overtreden dan is het tuchtrechtsysteem van de KNVB van toepassing.

Wat gebeurt er bij een racistische of discriminatoir spreekkoren in een stadion?

Hiervoor heeft de KNVB een protocol met oplopende stappen, beginnend bij een waarschuwing door de stadionspeaker en als laatste stap dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt. Hier lees je meer over de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld.

Wat is het voordeel van de digitale meldplicht?

De meldplicht is het enige middel waardoor je zeker weet dat iemand niet in de buurt van het stadion is als hij of zij daar niet mag zijn. Een gebiedsverbod is veel moeilijker te handhaven en kost veel meer capaciteit van de politie en/of het veiligheidspersoneel. De digitale meldplicht is ontwikkeld om iets te doen aan de (juridische) proportionaliteit. De betreffende persoon hoeft zich niet te melden op een politiebureau, maar kan zich thuis melden op de meldtelefoon en zijn locatie doorgeven. Daarmee is er nog steeds de zekerheid dat hij of zij niet in de buurt van het stadion is.

Wat zijn de straffen voor racisme en discriminatie in het voetbal?

Zowel een club, de KNVB als het Openbaar Ministerie (OM) kunnen straffen opleggen. Als een slachtoffer wordt beledigd met een discriminerend karakter, dan wordt de strafeis door het OM met maximaal 100% verhoogd.

In het tuchtrecht van de KNVB is expliciet melding gemaakt van het verbod op discriminerende en racistische uitingen. Discriminatie vormt daarbij binnen de categorie ‘beledigen’ de zwaarste gradatie. Hiervoor is de strafmaat onlangs verhoogd. Clubs die zich onvoldoende hebben ingespannen om discriminatie te bestrijden kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met boetes of (deels) spelen zonder publiek. Spelers kunnen te maken krijgen met langere schorsingen (wedstrijden én trainingen) of uitsluiting van wedstrijden. De tuchtrechter van de KNVB bepaalt welke straf wordt opgelegd.

Clubs kunnen de bezoekers van hun stadion een stadionverbod opleggen. Als het gaat om racisme en discriminatie, dan kan de KNVB hier een landelijk stadionverbod van tien jaar (voorheen was dit vijf jaar) van maken. Dit kan nog worden verdubbeld naar twintig jaar als de uitingen richting een speler zijn gedaan. Daarnaast moeten clubs in geval van discriminatie altijd aangifte doen. Dit vergemakkelijkt de vervolging en kan de gezamenlijke aanpak van civiel-, straf- en bestuursrecht versterken.

Waarom krijgen mensen die beschuldigd worden van racistisch of discriminatoir gedrag niet altijd straf?


KNVB-leden kunnen via het tuchtrecht bestraft worden en stadionbezoekers kunnen een stadionverbod worden opgelegd. Nederland is een rechtstaat en ook in het voetbal geldt dat men onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Er is dus voldoende juridisch bewijs nodig om iemand een straf op te kunnen leggen.

Wie zitten er achter het aanvalsplan en de campagne tegen racisme en discriminatie in het voetbal?


Het aanvalsplan is een gezamenlijk plan van de Rijksoverheid, de KNVB, Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De campagne wordt ondersteund door meer dan 50 organisaties en clubs in het betaald- en amateurvoetbal.

Wat is de rol van de Commissie Mijnals in Ons voetbal is van iedereen?

Het complete aanvalsplan bestaat uit 20 onderdelen. Eén onderdeel daarvan is de denktank, die later de naam Commissie Mijnals heeft meegekregen. Zij geven de KNVB advies over het plan tegen racisme en discriminatie en kunnen zelf natuurlijk ook onderwerpen aandragen. De denktank is ingesteld om zo gebruik te maken van de expertise van uiteenlopende prominenten en zo nog meer gezamenlijk racisme en discriminatie te kunnen bestrijden.

Hoe kom ik aan de OneLove aanvoerdersband?
Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het initiatief? Klik hier om contact op te nemen bij vragen.